لاتکس برای تولید انواع کاندوم

برای تولید کاندوم فوق العاده نازک با ضخامت 45μm – 50μm مناسب است.

مدول بالا لاتکس لاستیکی طبیعی غنی شده با آمونیاک حفظ می شود.

VUL 17 محصول لاتکس با کد

برای تولید کاندوم فوق العاده نازک با ضخامت 55μm – 60μm مناسب است.

مدول بالا لاتکس لاستیکی طبیعی غنی شده با آمونیاک حفظ می شود.

VUL 09 محصول لاتکس با کد

لاتکس

مدول بالا لاتکس لاستیکی طبیعی غنی شده با آمونیاک حفظ می شود.

برای تولید کاندوم با ضخامت 65μm – 75μm مناسب است.

VUL R 10 محصول لاتکس با کد